Organizační výbor

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D.Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Mgr. Ján Žabka, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

 

Vědecký výbor

prof. Jan Preisler, Ph.D. (předseda), Ústav chemie PřF MU, Brno

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie FChT UPCE, Pardubice

prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ústav chemie a technologie životního prostředí FCh VUT,  Brno

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Katedra analytické chemie FaF UK,  Hradec Králové

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

 

Odborný program

Mgr. Miroslav Polášek, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha

Dolejškova 2155/3,  182 23 Praha 8

Email: miroslav.polasek(at)jh-inst.cas.cz

Tel.: +420 2 6605 3066

 

Organizační záležitosti

Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF MU, Brno

Kotlářská 2, 611 37 Brno

Email: bittova(at)sci.muni.cz

Tel.: +420 5 4949 6454

 

Dotazy k fakturaci

Tomáš Vašina - email: fakturace(at)spektroskopie.cz

 

Údaje pro vystavení objednávek

www.spektroskopie.cz

    Generální partneři  

     Hlavní partneři     
  Partneři  

 

Optimalizováno pro Mozilla Firefox 45.0       webmaster: spmrika